Kvaliteedikindlustus

Kvaliteet Alähenemine

1. Ettevõtte kvaliteedipoliitika sõnastab ja kinnitab kogu meeskond kvaliteedijuhendis.

2. Reklaamikaartide, seinalehtede, ilmutustahvlite, hariduse ja koolitusega tagamaks, et kõik töötajad mõistaksid kvaliteedipoliitikat ja seda rakendaksid.

3. Kvaliteedipoliitika rakendatavust ja rakendamist hinnatakse ja vaadatakse läbi juhtkonna ülevaates.

4. Ettevõtte kvaliteedipoliitika on pühendumine klientide kvaliteedinõuetele ja see on iga töötaja eesmärk. See

julgustab ettevõtte kõiki tasandeid töötajaid tegema järeleandmatuid jõupingutusi toodete kvaliteedi ja pakkumise parandamiseks

parimad tooted ja teenused, mis vastavad klientide vajadustele.

5. Ettevõtte kvaliteedipoliitika:

balustrade (1)

Tähelepanelik, ettevaatlik ja kannatlik

Clientsid-orienteeritud, võites kõrge kvaliteet, täielik osalemine, tipptase

Kvaliteet esiteks, kõrgeim kvaliteet on kogu meie personali tootmise põhimõte ja see on ettevõtte elu. Pange alati esikohale kvaliteet ja ohutus ning otsige pidevalt võimalusi parandamiseks. Igal kliendil on meiega täielik enesekindlus ja rahulolu. Klientidele suurima toe pakkumine on kogu meie personali eesmärk.